Strona internetowa oraz zamieszczone tu materiały dydaktyczne
zostały przygotowane w ramach projektu PO WER Uniwersytet Jutra
TPL_HISTORIA_PRZEKLADU

Przekład międzykulturowy to przedmiot konwersatoryjny, oparty na dwóch blokach tematycznych. Pierwszy stanowi teoria komunikacji międzykulturowej, której świadom powinien być każdy przyszły tłumacz/tłumaczka. Blok zajęć poświęconych teorii postkolonialnej prowadzi uczestników i uczestniczki kursu w stronę praktyki przekładowej i pracy filologicznej. Analizie poddawane są tu zarówno kanoniczne teksty literatury postkolonialnej, jak i mniej znane, regionalne fenomeny literackie, w których natknąć się można na międzykulturowe aporie.