Strona internetowa oraz zamieszczone tu materiały dydaktyczne
zostały przygotowane w ramach projektu PO WER Uniwersytet Jutra
TPL_HISTORIA_PRZEKLADU
 • CO TO JEST PRZEKŁAD MIĘDZYKULTUROWY? 
  •  Agnieszka Kruk, Przekład jako transfer międzykulturowy a role tłumacza. „Między oryginałem a przekładem”. R. XXIV, 2/2018, s. 9-28
   POBIERZ
 • KULTURA. WYMIARY RÓŻNIC KULTUROWYCH I INNE KONCEPCJE PORZĄDKOWANIA KULTUR
  • Mamzer, Edukacja wobec wyzwania migracji wielokulturowych, w: Edukacja-migracja. Edukacja międzykulturowa w kontekście kryzysu migracyjnego, Poznań 2016, s. 12-22. POBIERZ
  • Sayaka Murata, Dziewczyna z konbini, przeł. Dariusz Latoś, Kraków 2019. POBIERZ
 • KOLONIALIZM
  • Joseph Conrad, Jądro ciemności. Przeł. J. Polak. Poznań 2009. POBIERZ
  • Chinua Achebe, An Image of Africa: Racism in Conrad's 'Heart of Darkness', „Massachusetts Review” 18. 1977. Rpt. in Heart of Darkness, An Authoritative Text, Background and Sources Criticism. Ed. Robert Kimbrough, London 1988, pp.251-261 . POBIERZ
  • Rudyard Kipling, The White Man’s Burden. POBIERZ
 • POWIEŚĆ ANTYKOLONIALNA
  • Chinua Achebe, Wszystko rozpada się. Przeł. J. Kozak. Warszawa 2003.  POBIER
  • Maciej Ząbek, Ciągłość i zmiany w polskich obrazach Afryki w kontekście europejskim. „Forum Politologiczne”, t. 3. Olsztyn 2006.  POBIERZ
 • STRATEGIE TŁUMACZENIA OBCOŚCI/BLACK CONSCIOUSNESS
  • Dobrota Pucherová, The Colors of Resistance in Apartheid South Africa: Black Consciousness Poetry and the Racial Elusiveness of Wopko Jensma. „Archiv Orientální” 86/2008, pp. 363-379. POBIERZ
  • + wiersze do przekładu. 
 • STRATEGIE TŁUMACZENIA OBCOŚCI/HANEMANN
  • Agata Sadza, Poznawcza rola przekładu w relacjach międzykulturowych. Hanemann Stefana Chwina (w tłumaczeniu Philipa Boehma) POBIERZ
 • STRATEGIE TŁUMACZENIA OBCOŚCI/PAPUSZA
  • Tymoczko, Literatura postkolonialna i przekład literacki, przeł. A. Sadza, w: Współczesne teorie przekładu, red. P. Bukowski, M. Heydel, Kraków 2009, s. 429-447. POBIERZ
  • Bronisława Wajs-Papusza, Pieśni Papuszy. Przeł. J. Ficowski, Wrocław 1956. POBIERZ
 • ZAJĘCIA NA TEMAT PRACY SEMESTRALNEJ
 • STUDIA POSTKOLONIALNE
  • Postkolonializm, w: Michał Paweł Markowski, Anna Burzyńska, Teorie literatury XX wieku, Kraków 2009, s. 553-560. POBIERZ
  • Susan Basnett, Przekład i postkolonializm, „Przekładaniec” 3/2016, s. 7-25. POBIERZ
 • PRZEPISANIE 
  • Albert Camus, Obcy, przeł. Maria Zenowicz, Warszawa 1958 i nast.; przeł. M. Bieńczyk, Warszawa 2021 [premiera 28 kwietnia]
  • Kamel Daoud, Sprawa Meursaulta, przeł. Małgorzata Szczurek, Warszawa 2015
  • Re-writing, Postcolonial Studies. Key Concepts, ed. B. Ashcroft, G. Griffiths, H. Tiffin, Routledge 1998 POBIERZ
 • POWIEŚĆ POSTKOLONIALNA (PRZEKŁAD I KRYTYKA)
  • Kiran Desai, Brzemię rzeczy utraconych, przeł. Jerzy Kozłowski, Kraków 2013. POBIERZ
 • SALMAN RUSHDIE
  • Rushdie, Ziemia pod jej stopami, przeł. W. Byrdak, Poznań 2012. POBIERZ
  • Kołodziejczyk, Różnica kulturowa w literaturze postkolonialnej - translacyjność w przekładzie, , w: „Przekładaniec” 2016/33, s. 71-100. POBIERZ
 1. Do przekładu: Erna Brotber, One Bubby Susan, „Kunapipi” 1/1994, s. 273-277 POBIERZ