Strona internetowa oraz zamieszczone tu materiały dydaktyczne
zostały przygotowane w ramach projektu PO WER Uniwersytet Jutra
TPL_HISTORIA_PRZEKLADU
 1. KULTURA. WYMIARY RÓŻNIC KULTUROWYCH I INNE KONCEPCJE PORZĄDKOWANIA KULTUR
  • Mamzer, Edukacja wobec wyzwania migracji wielokulturowych, w: Edukacja-migracja. Edukacja międzykulturowa w kontekście kryzysu migracyjnego, Poznań 2016, s. 12-22. Książka dostępna na: www.edukacjamigracja.amu.edu.pl
 2. SZOK KULTUROWY. PRZYPADEK BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO
  • Malinowski, Dziennik w ścisłym znaczeniu tego wyrazu. Wstęp i oprac. Grażyna Kubica, Warszawa 2007 (fragm. dostępny na platformie Moodle)
  • Tokarska-Bakir, Malinowski, czyli paradoks kłamcy. „Res Publica Nowa”, listopad 2002. POBIERZ
 3.  STUDIA POSTKOLONIALNE
  • Postkolonializm, w: Michał Paweł Markowski, Anna Burzyńska, Teorie literatury XX wieku, Kraków 2009, s. 553-560. POBIERZ
  • Rudyard Kipling, The White Man’s Burden. POBIERZ
 4. EUROPOCENTRYZM
  • Joseph Conrad, Jądro ciemności. Przeł. J. Polak. Poznań 2009. POBIERZ
  • Chinua Achebe, An Image of Africa: Racism in Conrad's 'Heart of Darkness', „Massachusetts Review” 18. 1977. Rpt. in Heart of Darkness, An Authoritative Text, Background and Sources Criticism. Ed. Robert Kimbrough, London 1988, pp.251-261 . POBIERZ
 5. AFRYKANISTYKA
  • Chinua Achebe, Wszystko rozpada się. Przeł. J. Kozak. Warszawa 2003.  POBIER
  • Maciej Ząbek, Ciągłość i zmiany w polskich obrazach Afryki w kontekście europejskim. „Forum Politologiczne”, t. 3. Olsztyn 2006.  POBIERZ
 6. BLACK CONSCIOUSNESS
  • Dobrota Pucherová, The Colors of Resistance in Apartheid South Africa: Black Consciousness Poetry and the Racial Elusiveness of Wopko Jensma. „Archiv Orientální” 86/2008, pp. 363-379. POBIERZ
  • + wiersze do przekładu.
 7. PRZEPISANIE - film
  • Gayatri Chakravorty Spivak, Czy podporządkowani inni mogą przemówić? Przeł. E. Majewska. „Krytyka polityczna” 2010/24-25. POBIERZ
  • Film Bezkresne Morze Sargassowe [2006]. reż. Brenand Maher. POBIERZ
 8. PRZEPISANIE - książka i dyskusja
  • Ch. Brontë, Dziwne losy Jane Eyre, przeł. T. Świderska, wyd. Dowolne
  • Re-writing, Postcolonial Studies. Key Concepts, ed. B. Ashcroft, G. Griffiths, H. Tiffin, Routledge 1998 POBIERZ
 9. OBCOŚĆ JAKO PROBLEM TRANSLACYJNY
  • Tymoczko, Literatura postkolonialna i przekład literacki, przeł. A. Sadza, w: Współczesne teorie przekładu, red. P. Bukowski, M. Heydel, Kraków 2009, s. 429-447. POBIERZ
  • Bronisława Wajs-Papusza, Pieśni Papuszy. Przeł. J. Ficowski, Wrocław 1956. POBIERZ
 10. POWIEŚĆ PODRÓŻNICZA (PRZEKŁAD I KRYTYKA)
  • L. Pratt, Wprowadzenie. Krytyka w sferze kontaktu, w: Pisarstwo podróżnicze a transkulturacja, przeł. E. E. Nowakowska, Kraków 2011, s. 17-33. POBIERZ
  • Daniel Defoe, Robinson Cruzoe. Tłum. Franciszek Mirandola. Wydanie – dowolne.
 11. SALMAN RUSHDIE
  • Rushdie, Ziemia pod jej stopami, przeł. W. Byrdak, Poznań 2012. POBIERZ
  • Kołodziejczyk, Różnica kulturowa w literaturze postkolonialnej - translacyjność w przekładzie, , w: „Przekładaniec” 2016/33, s. 71-100. POBIERZ
 12. ETNOPOETYKA
  • Prokop-Janiec, Etnopoetyka, w: Kulturowa teoria literatury 2, red. R. Nycz, T. Walas, Kraków 2012, s. 185-227 POBIERZ
 13. Patricia Graze, Parade, z tomu: Waiariki  POBIERZ – dyskusja o przekładzie
 14. 12.06 EGZAMIN